15. maj 2015

Murbransjens transformasjonspris
2015 til Høgskolen i Bergen

Murbransjen i Norge har i år valgt at oprette en ny pris specielt rettet mod rehabilitering og ombygning, genbrug af eksisterende byggeri – en »transformasjonspris«. – Årets pris gik til Høgskolen i Bergen d. 12. maj.

Fra pressemeddelelse:
De ca. 100 år gamle teglbygninger, som i sin tid husede værkstedsarealer for vedligeholdelse af togvogne, rummer nu centrale og vigtige funktioner i et nyt, moderne skoleanlæg. Den gamle bygningsmasse har været premissgivende for udformningen af en funktionel plan, og nye bygningsvolumer er på en overbevisende måde integreret i det eksisterende bygningsmiljø. Fællesfunktioner er placeret i de oprindelige teglbygninger centralt i anlægget som bidrager til at give høgskolen sin identitet. Der er vist stor forståelse og omsorg for detaljer, og historiske elementer beriger anlægget. Nyt og gammelt spiller sammen i et balanceret arkitektonisk udtryk uden klicheer og kopiering. Det gamle industriområde er omformet og genoppstår i en ny sammenhæng, og en moderne uddannelsesinstitution tilføres historie og gives et inspirerende læringsmiljø.

Gamle teglkonstruktioner er forbilledligt renoveret og indgår med en selvfølgelig tilstedeværelse i anlægget, både udvendigt og indvendigt… Løsningerne understreger teglstenens kvaliteter, varierede udtryk og mange brugsområder – og ikke mindst holdbarhed. Både bygherre og arkitekter har vist stor vilje til at varetage kulturarven. Sammen med ingeniører og dygtige håndværkere har de vist at bevaring og integrering af historiske bygninger kan give fremragende løsninger af store og komplekse byggeopgaver. Teglens fortræffelighed som byggemateriale demonstreres på overbevisende måde.

Høgskolen i Bergen vil med sine særegne kvaliteter og arkitektoniske værdi være en vigtig reference i fremtidige transformationsopgaver.

Se projekt