12. januar 2021

Mindeord
Egon Jakobsen
1965-2021

Det er med stor sorg, at vi alt for tidligt og uden varsel har mistet vores dygtige kollega og gode ven Egon Jakobsen.

Egon har været en del af Cubos historie siden tegnestuens begyndelse. Han satte med stor dygtighed sit markante aftryk på en række projekter; Den Danske Filmskole på Holmen, Østerby Vandværk, Odense Katedralskole, Ny Kærvang på Mors, Professionshøjskolen Absalon i Slagelse, transformationen af Langenæskirken, FÆNGSLET i Horsens og Augustenborg Slot samt senest det nye Mærsk McKinney Møller Institut på Syddansk Universitet i Odense.

Vi vil huske Egon for den ihærdige og faglige dedikation, han tilførte ethvert projekt, og vi vil savne hans altid humoristiske og imødekommende væsen, der prægede mødet med kolleger og samarbejdspartnere. Vores tanker går til familien og de nærmeste.

Der tages afsked med Egon fra Give Kirke torsdag d. 14. januar kl. 11.00. Grundet de særlige omstændigheder og restriktioner vil det kun være muligt at deltage efter aftale med familien.

Æret være Egon Jakobsens minde.