25. september 2020

Midtbyens Gymnasium & Hærvejsbroen tildeles Arkitekturens Pris

Hvert år uddeler Viborg Kommune Arkitekturens Pris, der hylder ny og smuk arkitektur. I dag modtager Cubos to store sammenhængende projekter Midtbyens Gymnasium og Hærvejsbroen den fornemme anerkendelse. Projekternes beliggenhed udgør det ideelle afsæt for at skabe bæredygtige byplanmæssige løsninger og nye forbindelser mellem bykvarterer og centrale funktioner i byen.

En moderne, indbydende og urban byport
Borgmester Ulrik Wilbek, der er formand for komitéen bag uddelingen, overrakte fredag d. 25. oktober prisen, som Partner Sune Nielsen tog imod på vegne af Cubo. Komitéens begrundelse for at tildele prisen lød blandt andet:
”Midtbyens Gymnasium har et indbydende urbant udtryk, der både taler til de unge, som skal bruge bygningen, men som samtidig skaber en stemning af imødekommenhed og hjemlighed. (…) Udover sit imødekommende design tilbyder bygningen velfungerende og meget forskelligartede opholdsmuligheder, der resulterer i attraktive rammer, når bygningens brugere samles uden for undervisningslokalerne. (…) Samlet set giver projektet Viborg et helt nyt ansigt udadtil. En moderne, indbydende og urban byport, når man ankommer som rejsende med tog til byen, eller når man som gående/cyklist er på vej mod midtbyen.”

Gymnasiets bymæssige placering præger byggeriets synlige facader; resultatet er et udtryksfuldt og urbant uddannelsesbyggeri, der taler byens sprog og tilpasser sig den byhistoriske kontekst med varierede facadeløb, der nedbryder den store skala. Bygningens rolige ydre med keramiske teglbaguettes skaber stedlig samhørighed og visuel forlængelse af Banegårds Alléens og hele kvarterets udbredte anvendelse af klassiske røde tegl. Det afdæmpede ydre finder modspil i interiørets materialer og indretning med stemningsprægede rum og stor variation, der understøtter fællesskabets udfoldelsesmuligheder.

Hærvejsbroen skaber helt nye koblinger mellem den historiske bykerne og den nye bydel, Viborg Baneby ved at binde det centrale urbane rum sammen i et oplevelsesrigt forløb med grønne oaser, mødesteder og opholdslommer. Broens mest markante byrumsdannelse er Hærvejspladsen, der former et levende byrum i første sals højde ved ankomsten til gymnasiet med mødesteder på både pladsen og promenadedækket omkring gymnasiet.

Gymnasiet er opført for Mercantec og og broen opført for Viborg Kommune med støtte fra Realdania. Projekterne er udviklet i samarbejde med LYTT Architecture, der blev præmieret for landskabsdelen, samt ISC Rådgivende Ingeniører og Dansk Energi Management.

Det nye gymnasium føjer sig til den lange række af uddannelsesbyggerier, som Cubo står bag og understreger tegnestuens fokus på at skabe indlevende, inspirerende og innovative rammer til velfærdssamfundets kerneinstitutioner.  

Læs mere om projektet