1. juni 2023

Lars Juel Thiis ny leder af Udvalget for Kirkekunst

Lars Juel Thiis er valgt som ny leder af Udvalget for Kirkekunst under Akademirådet. Udvalget rådgiver kirkeministeriet og landets menighedsråd om kunstnerisk udsmykning af danske kirker og kirkegårde.

Den kunstneriske udsmykning af vores kirker, særligt de nye, er essentiel for oplevelsen og forståelsen af det kristne budskab, de liturgiske handlinger og for kirkerummenes identitet. En spændende opgave, som jeg glæder mig til, ikke mindst efter bogen om ’Kirkens Rum’ har øget opmærksomheden om kunstens betydning. Bygherrerådgivere og projekterende arkitekter er dog ikke nok vidende om kunstens påvirkning, ift. byggeprocesser, økonomi og tid. Så der er en dejlig stor opgave foran for udvalget!”

Lars Juel Thiis er medstifter af Cubo Arkitekter, adjungeret professor ved Aalborg Universitet og ekstern lektor på Arkitektskolen i Aarhus.  Thiis besidder desuden en række bestyrelsesposter i den kulturelle sektor.

Læs ’Kirkens Rum’ online på Akademiraadets hjemmeside