2. oktober 2015
Lars Juel Thiis

Lars Juel Thiis udnævnt til formand for Det Særlige Bygningssyn

Kulturminister Bertel Haarder har udnævnt partner og adj. professor Lars Juel Thiis til formand for Det Særlige Bygningssyn i perioden 2015-2019.

»Bygningskulturarven er nationens store skatkammer og jeg glæder mig til at værne om værdierne, men også medvirke til at den nødvendige fornyelse, som nutidens krav og vilkår pålægger bygningsmassen, bliver mulig. Samtidig ligger tilgængeligheden til og kommunikationen om vores fredede bygninger og landskaber mig meget på sinde. De historiefortællinger, der stadig ligger gemt i kulturarven, er et uudnyttet potentiale for at fortælle danskeren om hvem vi er og hvor vi kommer fra« udtaler Lars Thiis.