12. oktober 2022

Generationsskifte i Cubo Arkitekter når milepæl

De seneste ti år har ejerskabet i Cubo Arkitekter undergået et glidende generationsskifte. Med fokus på kontinuitet er Cubo, skridt for skridt, overgået fra de fire stiftende partnere til den næste generation af indehavere. Derfor vil den daglige ledelse og drift fremadrettet blive håndteret af de fem partnere, fra venstre:  Sune Nielsen, Søren Marxen, Torben Schytt, Rune D. Riis og Per Preem Ravn.

Alle partnere i ’den nye generation’ har været en del af Cubo i mere end 15 år, og har gennem årene, i fællesskab med både medarbejdere og stiftende partnere, udviklet en fælles forståelse for Cubo´s DNA. Tegnestuen vil derfor bevare sit værdisæt omkring høj faglighed og bæredygtig arkitektur, med fortsat fokus på innovative og kreative løsninger tilpasset den enkelte opgave. De tætte samarbejder og partnergruppens direkte engagement i tegnestuens opgaver, vil forsat være et kendetegn for Cubo Arkitekter.

Per Preem Ravn og Torben Schytt vil i parløb udgøre direktionen. Per Preem Ravn som administrerende direktør med fokus på strategi, opgavetilgang og samarbejdsrelationer, og Torben Schytt som projektdirektør, med det overordnede ansvar for kontrakt og projektforhold. De stiftende partnere Bo Lautrup, Lars Juel Thiis og Peter Dalsgaard vil fortsat have deres daglige gang på tegnestuen og indtræder i et Advisory Board for bestyrelsen. Således vil den røde tråd, der har været et kendetegn for Cubos arkitektur og virke siden stiftelsen i 1992, forblive ubrudt.