5. august 2020

Nyt renseanlæg baner vejen for miljøvenlig energiforsyning

Assens Forsyning har valgt et konsortium bestående af Jakobsen & Blindkilde og EnviDan – med Cubo og LYTT Architecture tilknyttet som underrådgivere – til opgaven om at opføre Assens’ nye renseanlæg. Det bliver et af Danmarks mest moderne og effektive anlæg til rensning af spildevand og optimering af energiproduktion, ligesom et nyt biogasanlæg vil øge produktionen af grøn energi som en væsentlig del af fremtidens energiforsyning. Med projektet bidrager tegnestuen endnu engang til realiseringen af Forsyningsparken i Assens, da det nye vandværk også er tegnet af Cubo.

Anlægget indføjer sig nænsomt i det bakkede og karakterfulde morænelandskab i udkanten af Assens men er visuelt tilgængeligt for de forbipasserende, som tager turen via stien. Det arkitektoniske hovedgreb har overvejende bestået i at designe et funktionelt anlæg, som samtidig indpasses på naturlig vis og med mindst mulig indgriben i terrænet.

Den tidløse arkitektur skaber sammen med de robuste materialevalg forbindelse til det nye vandværk og de kommende administrations- og værkstedsbygninger, der samlet udgør Forsyningsparken i Assens. Bygningerne udformes i et klart og enkelt formsprog der udtrykker et slægtskab med vandværket i form, udtryk og farve med robuste overflader, der patinerer smukt.

Projekterne i Assens føjer sig til Cubos voksende opgaveportefølje indenfor energi- og forsyningssektoren, hvor arkitektur spiller sammen med højteknologiske løsninger og bæredygtige visioner.

Læs mere om Assens Forsyningspark