12. januar 2018

Første spadestik for Trygfondens Familiehus i Hammel

Hammel Neurocenter og Trygfonden markerede fredag d. 12. januar første spadestik for otte nye familieboliger i tilknytning til Neuro-centeret. De nye familieboliger med tilhørende fællesfaciliteter skal sikre familier med indlagte børn gode fysiske rammer, hvor de kan bo tæt på deres barn og samtidig opretholde en hverdag med samvær, afslapning og leg. Og måske trække på erfaringer fra andre familier i en tilsvarende situation.

Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, Trygfondens underdirektør Trine Heidemann og Region Midts 1. næstformand Hanne Roed fortalte om husets tilblivelse.
Hvorefter Dinna Nelander Jensen, der er indlagt på Neurocenteret, bistod Hanne Roed med første spadestik