2. marts 2017

Følager Plejehjem
Første spadestik

Dansk Blindesamfunds landsformand Thorkild Olesen tog første spadestik til det nye plejecenter, Følager ved Ny Ellebjerg Station i Valby. Sammen med Københavns sundhedsborgmester Ninna Thomsen og direktør for boligselskabet AKB, Bjørn Petersen, markerede Thorkild Olesen starten på det ambitiøse byggeri, der skal rumme 93 plejeboliger og 26 ældreboliger, særligt indrettet for mennesker med synshandicap.

Sundhedsborgmester Ninna Thomsen fremhævede i sin tale, at det gode liv skal fortsætte, selv om man ikke længere kan bo i eget hjem. Med byggeriet af Følager vil blinde og stærkt svagsynede mennesker med plejebehov få fantasiske rammer til fortsat at have deres førerhund omkring sig og ikke mindst nyde fællesskabet med andre.

Se projekt