15. februar 2016

Fejring af 500 dage uden arbejdsulykker på AU Health!

AU Health Fase 1 byggepladsen nåede d. 10./2.-2016 500 dage uden ulykker. Entreprenør og rådgivere samledes derfor d. 11./2.-2016 for at fejre det gode samarbejde omkring arbejdsmiljø.

Cubo Arkitekters byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinator har et rigtig godt samarbejde med NCC Construction og de over 140 håndværkere, der har været på byggepladsen indtil nu. Alle med tilknytning til byggepladsen gennemgår en obligatorisk sikkerhedsintroduktion ved arbejdsmiljøkoordinatoren inden opstart på pladsen.

På byggepladsen udføres der ugentligt sikkerhedsrunderinger af både Cubo og NCC, som igennem råhusentreprisen har byggepladsdriften. På runderingerne sikres det, at der løbende holdes fokus på risikopunkter og at der bliver fulgt op på sikkerheden. Ud over runderingerne udføres der løbende sikkerhedsobservationer af arbejdsmiljøkoordinator, så situationer tages i tidligt stadie og dermed ikke når at udvikle sig til potentielt farlige situationer.

På sikkerhedsmødet diskuteres runderingerne, observationer og det generelle arbejdsmiljø på pladsen i plenum, med deltagelse af entreprenører og medarbejderrepræsentanter. På mødet planlægges og koordineres ligeledes foranstaltninger for de kommende 14 dages arbejde på pladsen, hvor der er fokus på arbejdsmiljøet, samarbejdet og sikkerheden under udførelsen.

NCC Construction skal have stor tak og ros for det gode samarbejde der er omkring arbejdsmiljø på byggepladsen.