26. februar 2015
Nyheder

Cubos stiftende partnere
tildeles Eckersberg Medaillen

»Med Eckersberg Medaillen kan Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster udmærke et menneske, der har ydet en indsats af høj kunstnerisk kvalitet inden for den frie eller den bundne Kunst.«

Med deltagelse af HKH Prinsegemalen overrækkes Peter Dalsgaard, Bo Lautrup, Ib Valdemar Nielsen og Lars Juel Thiis Eckersberg Medaillen ved Akademiets Stiftelsesfest d. 26. marts 2015.

Motiveringen hæfter sig ved, hvordan Cubo “forener selv kompleks funktionalitet med en enkel og indlysende æstetik. Deres værker er eksempler på en dansk modernisme, hvor de med stilfærdig sikkerhed, stedslig indlevelse og en vis djærvhed, har skabt deres arkitektoniske praksis. Deres produktion er sjældent bred og afspejler et samfundsmæssigt engagement, som kommer til udtryk gennem et særligt nærvær i forhold til bygningernes brugere, for de ved hvordan man lægger øret til jorden og til dens mennesker.”