25. august 2020

Sostrup Vandværk på Djursland bliver et foregangseksempel for vandbehandling

CUBO har sammen med totalentreprenør KT Erhvervsbyg, Silhorko og Frontmatec vundet konkurrencen om at opføre det nye Sostrup Vandværk for Vandcenter Djurs, og anlægget bliver et foregangseksempel for moderne vandbehandling i Danmark.

Det nye Sostrup Vandværk placerer sig med sin enkle struktur som et sted-tilpasset element i det smukke norddjurslandske landskab, ligesom myndighedernes krav til højdegrænseplan imødekommes ved at bygge anlægget ind i terrænet. Bygningens tag beklædes med et klimavenligt sedum-tag af mos, hvorved landskabet visuelt lægger sig hen over bygningen og skaber samhørighed med den omgivende natur.

Projektet lægger sig i naturlig forlængelse af CUBOs voksende opgaveportefølje indenfor energi- og forsynings-sektoren, hvor arkitektur spiller sammen med højteknologiske løsninger og understøtter den grønne omstilling.

Læs mere om projektet her