28. juni 2024

Designskolen Kolding afleveret

Designskolen Kolding er netop blevet overdraget efter en gennemgribende transformation, hvor Cubo har stået i spidsen som totalrådgiver.

’Kan det bruges igen, skal det genbruges’, har været mantraet gennem hele transformationsprocessen og alle arkitektoniske valg er truffet ud fra tre overordnede kriterier; bæredygtighed, bygbarhed og funktionalitet – elementer, der hører uløseligt sammen.

Det værdiløse har derved fået værdi i en konsekvent tilgang, hvor det grundlæggende princip har været, at bygningen skal genanvende sig selv. Intet, som kan genbruges, har forladt bygningen; store dele af facader, vægge, vinduer og lofter er genbrugt i samme eller nye funktioner, i stedet for at blive nedbrudt og fjernet.

Det har været vigtigt at gentænke og optimere de fysiske rammer for at kunne give ansatte og studerende et nyt inspirerende undervisningsmiljø og positionere Designskolen Kolding som Danmarks førende designuniversitet; et attraktivt forskningscentrum med talentværksted i international klasse.

Huset står klar til studiestart 28. august og indies officielt 17. september 2024.

Læs mere om transformationsopgaven

Projektet er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond, Aage og Johanne Louis-Hansen Fond og Augustinus Fonden.