8. september 2016

Cubo vinder VUC Storstrøm, Næstved

En enig dommerkomite har valgt holdet bestående af c.c. contractor, Cubo, Nova 5, Dominia A/S Rådgivende Ingeniører og Marianne Levinsen Landskab som vinder af totalentreprisen om VUC Storstrøm – Campus Næstved.

I dommerbetænkningen beskrives vinderforslaget som et projekt med en klar og enkel idé, der både favner bygning og landskab – indfrier programmets muligheder og potentiale, både arkitektonisk, funktionelt, landskabeligt og teknisk set, hvorfor et enigt bedømmelsesudvalg peger på dette projekt som konkurrencens klart bedste forslag.

Vinderforslaget er kendetegnet ved en høj gennemarbejdethed, med stor funktionsindsigt, rumlig og arkitektonisk bevidsthed fra helhed til detalje og med velproportionerede og harmoniske løsninger overalt. Samtidigt er projektet meget veldokumenteret og udført med stor indsigt i de fænomener, som er afgørende for, at forslaget kan gennemføres, som det er tilbudt, herunder brandforhold og konstruktionsforhold og terrænbearbejdning. Forslaget er uden sammenligning konkurrencens bedste besvarelse.

Se projekt
Liste over konkurrencer vundet