3. maj 2017

Cubo tildelt renovering af Augustenborg Slot

Bygningsstyrelsen har efter gennemførelsen af et EU-udbud tildelt kontrakten med totalentreprisen til Hansson & Knudsen med NIRAS og Cubo som rådgivere. Bygningsstyrelsen ejer Augustenborg Slot på statens vegne og er bygherre på ombygningen og renoveringen af slottet.

I alt ombygges og renoveres 4.760 m² af hovedbygningen på Augustenborg Slot til 300 funktionelle og fleksible kontorarbejdspladser i hovedbygningen. Bygningens symmetriske opbygning omkring gårdspladsen udgør en unik ramme for de kommende brugere fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Slottets klassiske, enkle og stilrene udtryk søges bevaret. Integrationen af moderne installationer som f.eks. ventilation, el-installationer og elevatorer gennemføres med stor respekt for rummenes æstetik og det fredede slots samlede kvaliteter.

 

augustenborg-slot-3

Der blev i dommerbetænkning lagt vægt på følgende:
»Forslaget viser en meget fin sammenhæng mellem den fredede bygning og de krav der stilles til en moderne arbejdsplads…

… Forslaget viser på fornem vis, hvordan de eksisterende kvaliteter, stor loftshøjde, gode rummelighed og store lysindfald understreges ved de nye tiltag.«

Udgangspunktet er, at de eksisterende fysiske rammer i størst muligt omfang forbliver intakte, og samtidig klargøres til den nye funktion som kontorarbejdsplads ved at tilføje få nye elementer. De to hovedtrapper restaureres, der opsættes ny belysning og der lægges nye, slidstærke gulvtæpper. Der etableres tekøkkener, fælles opholds- og møderum, nye toiletter, samt i alt 27 åbne, flerbruger kontorrum. Der bruges gedigne og holdbare materialer overalt. Designmæssigt er der valgt messing til bl.a. riste til ventilation, i boksene til el udtag i gulvet og til skiltning, ligesom messing forventes at gå igen i mange af de øvrige, nye bygningselementer.

augustenborg-slot-2Ombygningen og renoveringen forventes afsluttet i slutningen af 2018. Budgettet for renoveringen og ombygningen er ca. 100 mio. kr.

Se pressemeddelsen på Bygningsstyrelsen