8. januar 2016

Cubo vinder konkurrence
Besøgs- og driftscenter Østerild

Et enigt bedømmelsesudvalg har udpeget Cubo med underrådgiverne Orbicon og Møller & Grønborg som vinder a konkurrencen om et nyt besøgs- og driftscenter ved Det nationale testcenter for store vindmøller i Østerild.

Borgmester Lene Kjelgaard Jensen fra Thisted Kommune udtaler:
»I Thisted Kommune sætter vi en ære i at tænke grønt og på den måde vise vej for andre. Vi har en ambitiøs klima- og energipolitik og sætter handling bag vores ord med opførelsen af centret i Østerild. Centret bygger på et stærkt og bredt samarbejde og kommer til at fremstå som både en turistattraktion og en arbejdsplads med mulighed for, at også uddannelsesinstitutioner og virksomheder kan frembringe, udvikle og formidle ny viden om vindkraft. Derfor glæder jeg mig rigtig meget over, at vi nu er kommet et afgørende skridt tættere på at gøre centret i Østerild til virkelighed.«

Hos DTU er glæden ligeledes stor.
»Vi får adgang til nogle nye og attraktive faciliteter, som gør, at vi fremover kan stille nogle fleksible arbejdspladser til rådighed for vores medarbejdere og vindmølleindustrien. Dette vil forbedre rammerne og effektiviteten for vores og industriens arbejde på Testcenter Østerild, ligesom det vil medvirke til at sikre, at præsentationen af testcenter Østerild for så vidt angår bygninger svarer til anlæggets storhed. Det kan kun komme vores forskning og tilvejebringelsen af forskningsresultater til gode, ligesom det forbedrer industriens udviklingsmuligheder,« siger viceinstitutdirektør, Peter Hjuler Jensen, DTU.

»Forslaget fra Cubo rammer ambitionerne om et nationalt besøgs- og testcenter rigtig fint. Det nye center får form som en møllevinge og er designet, så det på én gang er enkelt og nyskabende. Det vil give optimale rammer for formidling af og forskning i grøn vindmølleenergi og for at drive selve centret. Det er en komplet løsning på et center, som kan blive et stort aktiv – både for forskere, vindmøllefabrikanter, Thisted Kommune, Naturstyrelsen og andre interessenter – og det understøtter Thisted Kommunes ambitiøse kilma- og energipolitik. I centret vil man kunne formidle faglig viden om grøn energi på en engageret og inspirerende måde – både til specialister og turister,« udtaler Stine Lea Jacobi, programchef hos Realdania.

Besøgs- og driftscentret i Østerild forventes at være færdigbygget i sommeren 2017. Projektet er finansieret af Realdania, DTU, Naturstyrelsen, Vindmølleindustrien og Thisted Kommune.

Se projekt