31. marts 2016
Mercantec. Banebro og gymnasium i Viborg

Cubo vinder Hærvejskvarteret – gymnasium og banebro i Viborg

Cubo har i samarbejde med underrådgiverne Møller & Grønborg A/S, ISC Rådgivende Ingeniører A/S og Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S samt specialkonsulenterne Frie Jernbane-konsulenter og Niras vundet konkurrencen om Gymnasium og Banebro i Viborg Baneby med forslaget »Hærvejskvarteret«, som ifølge dommerkomiteen »på bedste vis har levet op til ønsket om et idémæssigt, sammenhængende, smukt og inviterende svar på opgaven – som helhed, i mellemskalaen og detaljen.«

Nyt Gymnasium og Banebro i Viborg Baneby er to selvstændige projekter – som i projekteringen og udførelsen er uløseligt forbundne. Derfor har der været gennemført en fælles projektkonkurrence, udskrevet af Viborg Kommune, Mercantec og Realdania, for at sikre et fælles og helstøbt samlet projekt, som både kan fungere og bygges samtidigt.

Dommerkomiteen bemærker i øvrigt:

»Vinderforslaget angriber den stillede opgave med udgangs-punkt i udformningen af én samlet idé – som en bymæssig og grøn helhed, der spænder på tværs af baneterrænets barriere – til en mulig fremtidig bebyggelse. Forslaget vinder stor sympati ved en tilgang, hvor man forener park, plads og bro som en samlet idé. Bro, skole og byrum er ét, formet i en menneskelig skala, og det er vanskeligt at afgøre hvor det ene ophører og det andet fortsætter. Det er forslagets styrke.

Broens design bliver videreført til Hærvejspladsen, og den omkransende pladsdannelse, der indskriver gymnasiets møde med torvets udstrækning. Ved dette greb opnås en overbevisende løsning, som nedbryder gymnasiets høje bygningsvolumen til to enheder, hvor den øvre del står som en pavillon på pladsdannelsen, og den nedre del pakker sig under denne, med god kontakt til det omkringliggende terræn og gader, og op igennem bygningens voluminøse indre. Dette designgreb er konkurrencens bedste bud på indlevelsen af konkurrencens ønske om, at få gymnasiet integreret med broen som forbinder den gamle middelalderby med banebyen syd for sporforløbet.«

Vinderprojektet vises fra 1. til 14. april i atriet på Viborg Rådhus sammen med de øvrige konkurrenceforslag.

Se projekt

Læs mere om projektet på baneby.viborg.dk
samt på Viborg Kommunes hjemmeside
Oversigt over vundne konkurrencer