18. juni 2018

Cubo vinder ved Godsbanen

Cubo har sammen med Byggefirmaet Knudsgaard og Tri-Consult vundet konkurrencen om Ringgårdens almene boliger på Godsbanen.

Fra bedømmelsen lyder det:
»Vinderprojektet skiller sig markant ud fra de øvrige ved en meget følsom forståelse for stedet, en særdeles smuk detaljering, velfungerende boligplaner og et overbevisende bud på konstruktion og materialevalg som minimerer miljøbelastningen. «

Boligforeningen Ringgårdens pressemeddelelse:

Boligforeningen Ringgården skal bygge
på udfordrende grund på Godsbanen

I 2016 vandt Boligforeningen Ringgården muligheden for at bygge ca. 140 almene familieboliger på Godsbanearealerne. Ringgården har netop afholdt en totalentreprisekonkurrence og kan nu præsentere vinderprojektet, som skal opføres af et team bestående Byggefirmaet Knudsgaard, Cubo arkitekter og ingeniørfirmaet Tri-Consult.

Det er mildt sagt en udfordrende grund, som Ringgården har vundet byggeretten til: lang og smal, omgivet af to veje. Herudover ønsker kommunen et højt og tæt byggeri med bebyggelsesprocent på 300%. Men disse udfordringer har vinderteamet løst med et projekt, der viser en flot forståelse for stedet.

”Vi er meget stolte af at være udpeget som vinder af Godsbaneprojektet. Det glæder os at vi nu har mulighed for at bidrage til udviklingen af Godsbanearealet. Aarhus K er et unikt sted i byen, med dynamik, kreativitet og samspil imellem bæredygtighed og arkitektur. Bygningen indrammer dette flot, og kommer til at stå som et markant vartegn. Vi opfører mange boliger i Aarhus og omegn og med Godsbaneprojektet kommer vi endnu tættere på det aarhusianske boligmarked. Vi ser meget frem til samarbejdet med Boligforeningen Ringgården, Cubo arkitekter og Tri-Consult.” Lars Knudsgaard – direktør i Byggefirmaet Knudsgaard a/s

Vinderprojektet består af en kæde af syv bygningskroppe, som forskyder sig både vertikalt og horisontalt. Mod Carl Blochs Gade markerer byggeriet sig i ti etager og trappes trinvist ned til fire etager i en rytmisk bevægelse langs den nye P. Hiort Lorenzen Vej (tidligere Håbets Allé).

”Vinderprojekt opfylder vores ambitioner i forhold til arkitektonisk kvalitet og bæredygtighed, herudover vores ønsker om en bebyggelse, der afspejler Godsbanens DNA. Som udgangspunkt for konkurrencen har vi i dialog med Institut for (X) og kommunale aktører forsøgt at pejle en ny måde at bo på i byen med forskellige boligtyper for en bred sammensætning af beboere samt plads til fællesskab. I en bebyggelse der åbner sig og bidrager til det skæve, mangfoldige og foranderlige iværksættermiljø, der kendetegner Godsbanen i dag, siger Palle Jørgensen, direktør i Boligforeningen Ringgården.

Projektet er generøst, både når det handler om steder til at opholde sig uden døre og steder til fællesskab. På tagene af de syv bygningskroppe er der både plads til tagterrasser og solceller. Hver bolig har sin private altan og på terræn er der udearealer på begge sider af bygningen. En stor offentligt tilgængelig port danner et fint bymotiv og en gennemgang/smutvej til glæde for hele nabolaget. Ligesom der i byggeriets stuetage er fælleslokaler, såvel som lokaler til udadvendte funktioner, der kan bidrage med liv til omgivelserne

Portmotiv

Byggeriet er beklædt med spåntegl i røde nuancer – dog genbrugstegl i stueetagen for at give byggeriet en mere robust base. En levende vinduessætning med karakterfulde reliefvirkninger giver facaden en fin detaljering – som en nutidig fortolkning af de mere end 100 år smukke gamle etageejendomme omkring Thorvaldsensgade.

Også lejlighedsplanerne opfylder til fulde Ringgårdens ønsker. Der er arbejdet med en slags byggeklods, der kan stykkes sammen til kombinationer af boligtyper efter behov. Ringgården planlægger en kombination af 1-, 2-, 3, og 4-rums boliger til blandt andet socialt udsatte, unge, børnefamilier og seniorer.

Vi forventer at opførelse af byggeriet går i gang primo 2019 og er klar til indflytning i efteråret 2020.