16. oktober 2017

Cubo vinder familieboliger i Halgård Vest i Holstebro

Halgård Vest i Holstebro er et område præget af eksklusive enfamiliehuse og private rækkehuse. De 29 almene familieboliger, som Boligforeningen Sct. Jørgen vil opføre, er en ny type boliger i dette område og vil tilføre boligområdet en større mangfoldighed og diversitet.

Grunden ligger i et smukt kuperet terræn som skråner mod nordøst på den sydlige side af Holstebro Ådal, hvor der er udsigt og forbindelse til rekreative områder og regnvandssøer.

halgaard_vest-bobo

I dommerbetænkningen lyder det bl.a.:
”Projektet er arkitektonisk og landskabsmæssigt smukt bearbejdet og er inspireret af dansk arkitektur tradition for kædehuse, der med enkle midler formår at udnytte grundens topografi til en karakterfuld bebyggelse. Projektet har et stærkt koncept, som accentuerer landskabets højdedrag og derved bliver en fortælling om landskabet og giver bebyggelsen identitet… Dommerkomitéen finder enstemmigt, at man med forslag D demonstrerer, hvordan Halgård Vest med enkelt hovedgreb kan udformes som en moderne og bæredygtig boligbebyggelse, som til fulde lever op til intentionerne fra konkurrenceprogrammet. Forslaget tilfører Halgård Vest nye kvaliteter ved at udforme en boligbebyggelse med sin helt egen identitet.«

Forslaget er udarbejdet i samarbejde med DRIAS Rådgivende Ingeniører og VEGA landskab, med Cubo som totalrådgiver.

Se projekt