2. december 2015

Cubo søger byggeleder

Hvem:
Der søges en erfaren byggeleder med konstruktør-, ingeniør-
eller arkitektbaggrund. Der lægges vægt på erfaring med kompliceret byggeri og deraf følgende evne til at kunne forudse og løse problemstillinger før de optræder.

Byggelederen repræsenterer tegnestuen udadtil hvorfor en til alle tider professionel og generel diplomatisk tilgang til samar-bejde med alle deltagende parter i et byggeri er afgørende.
Byggeleder vil indgå i et eksisterende og professionelt team af rådgivere som håndterer igangværende byggeri.

Hvad/hvor:
Der tilbydes en fast stilling med udgangspunkt i igangværende
projekt i Aarhus der strækker sig frem til ultimo 2019. Stillingen ønskes besat januar / februar 2016.

Ansøgninger sendes pr. email til:
Peter Dalsgaard, pd@cubo.dk senest d. 17. december 2015.