30. marts 2016

Cubo skal revitalisere Danmarks Riges Hjerte

Cubo har i samarbejde med underrådgiverne JaJa Architects Aps, Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S, Schul Landskabsarkitekter Aps, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S og professor Mogens A. Morgen, vundet konkurrencen om restaurering, nybyggeri og revitalisering af det unikke kulturarvsområde omkring Nyborg Slot og Rådhustorvet.

Nyborg Slot og residensstad udgør et unikt kulturarvsmonument fra Danmarks middelalder med den velbevarede middelalderbyplan og slottet på voldstedet midt i byens centrum. Her blev Danmarks første »grundlov« af 29. juli 1282 underskrevet og beseglet, her lå det lovfæstede mødested for det danske parlament »Danehoffet«, og her opholdt de danske konger sig i århundreder med deres hof.

Slottets, fæstningens og torvets historiske betydning skal formidles, ved at bygge nyt og historisk sammen til en helhed, der styrker forståelsen af de tre elementer. Det er ikke formålet at føre slottet tilbage til en given idealtilstand, men at skærpe oplevelsen af de oprindelige bygninger, og tydeliggøre og forklare stedets oprindelige sammenhæng og idé.

Bag projektet står Slots- og Kulturstyrelsen, Nyborg Kommune, Realdania og A.P. Møller Fonden samt Østfyns Museer. Budgettet for det samlede projekt er 276,6 mio. kr.

Vinderprojektet udstilles på Nyborg Slot fra torsdag d. 31. marts.

Se projekt
Oversigt over vundne konkurrencer