8. marts 2023

CUBO Prisen 2023

CUBO Prisen 2023 går til Hannibal Stage Eggers-Lura for projektet ’Anlægget for bløde og rullende bevægelser’.

Vinderprojektet har bevægelse som omdrejningspunkt for omdannelsen af et byrum i det aarhusianske latinerkvarter, hvor bagside og baggård transformeres til ‘et hus til kropslig bevægelse’.

Projektet er hverken kunstnerisk eksperimenterende eller grænsesøgende, men vidner om en enkel sikker tilgang til faget med relevante arkitektoniske kompositioner. De eksisterende bygninger inspirerer til den nye hoveddisponering: tre nye og enkle bygningsvolumener, sammenholdt af en arkade. En enkel og overbevisende disponering, der fletter stedet sammen med resten af konteksten, åbner op og skaber nye synergier.

En fin analytisk tilgang udmunder i gennemarbejde diagrammer, snit og planer, der udfolder projektets tanker om de forskellige typer af bevægelse og funktioner. Her arbejdes med klassiske arkitektoniske virkemidler som overgange, rumligheder, zoner, åbent/lukket – ude og inde.

Endelig aktualiseres bevægelsesbegrebet i relation til understøttelse af fysisk udfoldelse og udfordringer i såvel kulturelle som sociale sammenhænge og fællesskaber og stiller sig i relevant kontrast til tidens brug af smartphones, tablets og skærmtid.

Med nærværende projekt demonstrerer Hannibal en fornem faglig bredde. Ved hjælp af enkle og let aflæselige tegninger og diagrammer, formidles arbejdet overbevisende og illustrerer stor forståelse og glæde ved arbejdet med arkitektur.

Stort tillykke til Hannibal med CUBO Prisen 2023 – og tillykke med et flot projekt.

CUBO Prisen, som i år uddeles for 9. gang, gives til en eller flere bachelorstuderende fra Arkitektskolen i Aarhus, der har udvist ”Et åbenlyst arkitektonisk talent”. Det er arkitektskolen og studieenhederne der indstiller bachelor-studerende til prisen. Den kubeformede pris akkompagneres af en bog samt et rejselegat på 10.000 kr.