10. marts 2022

CUBO Prisen 2022

CUBO Prisen 2022 går til Ida Fine Bøtker-Rasmussen for ’Bryggerihaven’, et visionsprojekt i Jægergårdsgade i Aarhus, hvor Ida får skabt en fin synergieffekt mellem to hovedprogrammer, et bryggeri og en byhave.

Projektet ind i tidens tendenser, hvor kulinariske eksperimenter, ideer om selvforsynende producenter og synlig produktion af fødevarer skyder op i den eksisterende bymasse. Ida gør sig også tydelige tanker om sociale fællesskaber, hvor lokale kan nyde en øl i fælleshuset og dyrke humle, bær og urter, som kan bruges i bryggeriet.

Udover synergieffekten, demonstrerer Ida også en veksling mellem det offentlige og private, det åbne og det lukkede, det lette og det tunge samt det nye og det eksisterende.

Med en stål- og glaskonstruktion, tilpasser ’Bryggerihaven’ sig fint den eksisterende randbebyggelse i området og trækker på referencer til drivhuse og botaniske væksthuse. Teglvolumener og haver under glas- og stålkonstruktionen danner forskydninger og varierede rumligheder og nedbryder den store skala.

Snit og planer med dæmpede toner og skygger, vidner om en sans for fortællingen i den grafiske fremstilling – projektet er ikke kunstnerisk eksperimenterende eller grænsesøgende, men Ida demonstrerer en enkel og sikker tilgang til faget med veldisponerede arkitektoniske kompositioner. Ida formidler sit arbejde meget overbevisende viser gennem bachelorprojektet både stor forståelse og glæde ved arbejdet med arkitektur.

Stort tillykke til Ida med ´CUBO Prisen 2022´ – og tillykke med et flot projekt.

CUBO Prisen, som i år uddeles for 8. gang, gives til en eller flere bachelorstuderende fra Arkitektskolen i Aarhus, der har udvist ”Et åbenlyst arkitektonisk talent”. Med prisen følger et rejselegat på 10.000 kr.

Foto: Niels Rysz Olsen / Arkitektskolen Aarhus