26. juni 2020

CUBO Prisen 2020

CUBO Prisen tildeles i år arkitektstuderende Anne Sophie Donslund fra Arkitektskolen Aarhus; for et overbevisende bachelor-projekt, der omhandler transformation af en af Sydhavnens mest markante silobygninger.

Som afsæt for projektarbejdet definerede Anne Sophie et program for bygningen. På terrænplan er der indeholdt værksteder og café. I ’silolaget’ etableres en kunsthal, og opstigningen mod kunsthallen kulminerer i en fantastisk udsigt mod vest over midtbyen. Kunsthallen består blandt andet af et grandiost fem-etager højt udstillingsrum med panoramaudsigt over havn og bugt. Over dette udstillingsrum svæver en let glasboks med fire boliglag som ny påbygning, hvor der etableres boliger, hvor nogle foreslås øremærket legatboliger til kunstnere.

Anne Sophies siloprojekt er udviklet gennem en projektfase på 6 uger, og resultatet er imponerende. Det er et dristigt valg af opgave til en så kort opgaveperiode, alligevel fremstår besvarelsen overbevisende og gennemarbejdet. Tegningsmaterialet er omfattende og evner på bedste vis at formidle et projekt med mange enestående rumlige kvaliteter.

Alt i alt demonstrerer Anne Sophie evnen til at udvikle arkitektur på et højt kunstnerisk niveau, og herfor modtager hun prisen. Med prisen følger et rejselegat på 10.000 kr.

Stort tillykke.

Om CUBO Prisen
Arkitektuddannelsens struktur har ændret sig over tid. Bacheloruddannelsen udgør de studerendes vigtige base for praksisophold, førend kandidatperioden indledes. Cubo har siden start 90’erne været engageret i Arkitektskolen Aarhus – både som undervisere, kritikere og censorer, og tegnestuen ønsker at støtte og motivere de studerende til at søge den personlige vinkel der gennem studier, fordybelse og viden former fremtiden. Prisen tildeles studerende, som gennem deres bachelorprojekt har udvist et åbenlyst arkitektonisk talent.