26. juni 2019

CUBO Prisen 2019

CUBO Prisen gives i år til Folke Sverdrup Nygren, som med baggrund i den stillede bacheloropgave: udformningen af Litteraturens Hus, med placering nord for Vor Frue Kirke i Aarhus, har udformet et projekt der i al sin enkelhed fremviser en særlig arkitektonisk djærvhed.

l en tid med digitale medier, hvor alle og alting er tilgængeligt på alle tider af døgnet, i en tid hvor alle nyere bygninger skal være åbne, demokratiske og multifunktionelle, og hvor den 5. facade helst skal rumme offentlig adgang eller en privat terrasse, turde Folke rejse spørgsmålet om behovet for entydighed, klarhed og renselse. – Behovet for fordybelsen og arkitekturværkets genkomst.

Huset er introvert, har ingen vinduer og kun en enkelt dør. l sin indadvendthed iscenesætter og fejrer det relationen mellem bogen, læseren og rummet. Ved hjælp af et intuitivt og nøgternt greb udfoldes projektet med respekt og forståelse for arkitekturens traditionelle discipliner som plan, snit og facade, og i en vekselvirkning mellem analoge modeller, “krøllede” skitser og digitale tegninger undersøges arkitekturen, så man mærker indlevelsen for stedet og refleksionerne omkring biblioteket som typologi, med referencer til bogtårnet ved Aarhus Universitet. Ved nærmere studier af projektet opdager man en fin sans for detaljerigdom, materialer, rumligheder, konstruktioner og ikke mindst æstetik. – Bygningen er næsten som en anonym bog på hylden, der ved nærmere bekendtskab åbner op for nye historier og oplevelser.

Tillykke til Folke med CUBO Prisen 2019 og først og fremmest også et stort tillykke med et flot projekt.

CUBO Prisen, som i år uddeles for 5. gang, gives til en eller flere bachelorstuderende fra Arkitektskolen i Aarhus, der har udvist “Et åbenlyst arkitektonisk talent”. Med prisen følger et rejselegat på 10.000 kr.