29. juni 2018

CUBO Prisen 2018

‘CUBO prisen’ gives til studerende med et ‘åbenlyst arkitektonisk talent’.
Med prisen følger et legat på 10.000 kr.

Jo Rusten og Åsmund Steen Fjellstad tildeles ‘CUBO Prisen 2018’, for deres bachelorprojekt “Museum for Machiya Byhuset”.

Det traditionelle japanske byhus fremstår som et enestående og uerstatteligt arkitekturværk, men som følge af intensiv fortætning i byerne, er Machiya-byhusene i Kyoto reduceret med 40%, og i stedet erstattet af bl.a. infrastruktur og højhuse.

Jo og Åsmund diskuterer gennem deres projekt de åbenlyse problemstillinger der opstår når historiske byområder er under transformation. Skal vi fryse tiden og lade de historiske bygninger stå mere eller mindre uberørte, i et desperat forsøg på at redde kulturarven…? Eller, er opgaven, som Jo og Åsmund giver et meget fint bud på, at søge og finde en form, hvor nyt og gammelt kan indgå i en symbiose, for derigennem at berige hinanden.

I et af Kyotos tætte bokvarterer har Jo og Åsmund gjort et nedslag på et traditionelt Machiyahus, der er flankeret af to nyere betonhuse af meget ringe arkitektonisk kvalitet. Ved at betragte det samlede anlæg som et potentiale, transformeres de to nabohuse til et museum, der iscenesætter og inddrager de særlige kvaliteter der karakteriserer Machiyahuset. Ved hjælp af en grundig analyse af Machiyahusets arkitektur, er det lykkedes kompositorisk at knytte hele anlægget sammen til en enhed. Der etableres således en oplevelsesrig rute igennem museet, men udenom Machiyahuset, der kommer til at fungere som et utilgængeligt skrin i centeret af kompositionen.

Transformationsprojektet demonstrer, at der kan skabes vedkommende arkitektur, der indeholder en stor integritet, samtidig med at der udvises respekt for den historiske kulturarv.

Ved hjælp af flotte og let aflæselige tegninger og illustrationer, formidler Jo og Åsmund deres arbejde på en meget overbevisende måde. De viser gennem projektet både stor forståelse og glæde ved arbejdet med arkitektur.

Tillykke til Jo og Åsmund med ‘CUBO prisen 2018’ – Og tillykke med et flot projekt.