12. december 2018

Campus Bornholm er Årets Byggeri 2018

Byggebranchen har kåret Campus Bornholm som Årets Byggeri i kategorien »Åben«.

Campus Bornholm samler alle videregående uddannelser på øen i et fremtidssikret bygningskompleks, hvorved det er muligt at bevare flest mulige uddannelser på øen, – også håndværksfagene som Bornholm er så afhængig af. Campus Bornholm sikrer tilstedeværelsen af uddannelsestilbud, der kan ’holde’ på de unge, og giver øens erhverv muligheder for at få kvalificeret lokal arbejdskraft. Campus Bornholm er dermed en vigtig medspiller for den sociale bæredygtighed på fremtidens Bornholm.

Campus Bornholm er tegnet af Cubo Arkitekter i samarbejde med Nova5 arkitekter, ingeniørfirmaerne Dominia og Lars Ørtoft samt Henrik Jørgensen Landskab.

CAMPUS_BORNHOLM_DSC_6695

Både nybyggeri og ombygning af eksisterende værksteds- og teoribygninger danner et kompakt uddannelsescenter. En terrasseret let overbygning af forskudte etager tilpasser det store hus til det omkransende parcelhusområde. Materialeholdningen er en blanding af lokale og bæredygtige materialer. Den gamle teglbase er forlænget som bund for den nye campusbygning beklædt med tombak. Stueetagens store gulvflader er belagt med blå Rønne granit og de åbne indre opgangs- og samlingsrum domineres af asketræsbeklædning i stave, der skaber rumlig sammenhæng op igennem etagerne.

Campusdirektør Inge Prip udtaler: »Prisen er en anerkendelse af de visioner, der blev sat fra start om at skabe et uddannelsesmæssigt fyrtårn, som samler øens unge på tværs af uddannelser og giver dem et rum for nye fællesskaber.«

CAMPUS_BORNHOLM_DSC_6276
Bedømmelse

Dommerne har blandt andet lagt vægt på, at Campus Bornholm samler gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser under samme tag med følgende begrundelse:

»Campus Bornholm skaber ligeværd blandt de unge i deres valg af uddannelse. På Campus samles alle øens uddannelser efter folkeskolen, og skolen er således et tiltrængt opgør med den udbredte praksis at adskille de unge i boglige og faglærte uddannelser. Med fine, gennemtænkte og fælles rammer viser vi de unge og deres forældre, at vi som samfund værdsætter alle lige højt, uanset hvilken uddannelse og fremtidig jobfunktion, de vælger. Det har Danmark og dets unge brug for – og fællesskabet på Bornholm vil styrkes.«

CAMPUS_BORNHOLM_DSC_6789

Projektet er støttet af en række fonde og særligt muliggjorde en stor donation fra A.P. Møllers Fond at finansieringen blev mulig.

Årets Byggeri

Årets Byggeri er den bredeste og mest alsidige pris i byggebranchen. En national, hæderspris som hvert år tildeles årets bedste og vigtigste byggerier ud fra deres samfundsmæssige og byggefaglige betydning. Nominerede byggerier bedømmes af en dommerkomite med branchens vigtigste branchedirektører og aktører. Magasinet Byggeri er vært for Årets Byggeri.

Det nye Campus Bornholm blev indviet d. 13. juni 2018 af HKH Kronprins Frederik.

Se projekt