2. oktober 2015

Bramdrupdam Bofællesskaber præmieret på Arkitekturens Dag

Kolding Kommune har præmieret Bramdrupdam Bofællesskaber  for »en funktionelt optimeret boligbebyggelse med fokus på det enkelte individs udfoldelsesmulighed og plads til fællesskab«

I Bofællesskabet bor 40 udviklingshæmmede borgere, som alle har en betydelig og varig nedsat funktionsevne, men derudover hver deres individuelle behov for omsorg, pleje og socialpædagogisk støtte.

Kolding Kommune præmierer hvert år anlæg og bygninger inden for forskellige kategorier, for at inspirere til opførelse af god arkitektur i kommunen og understøtte kommunens Arkitektur-strategi.

Se projekt