7. august 2019

Østerild Besøgs- og driftscenter vises på Vrå-udstillingen 2019

På årets Vrå-udstilling viser Cubo Besøgs- og driftscenter Østerild, som ligger i Thy ved det nationale testcenter for store vindmøller. Stedet for testcenteret er i sig selv af stor naturlig skønhed. Centeret ligger i Østerild Plantage der blev anlagt i slutningen af forrige århundrede for at standse sandflugten, der gennem 400 år havde hærget Jyllands vestkyst. Det er store nåleskove med enkelte ophold af lynghede, hvor kronhjorte og duehøge nyder godt af de uforstyrrede områder. Besøgscentret indføjer sig skånsomt i denne følsomme natur som en let hævet længestruktur, der kun punktvis berører terrænet og således svæver over stedets biologiske diversitet. Centret fremstår arkitektonisk som ét samlet anlæg i direkte og naturlig sammenhæng med landskabet og det stort anlagte lineære vindmølletestanlæg.

De præcise og afklarede geometrier i testcenterets karakter har inspireret til den enkle, lave længe, hvor undtagelsen, taget, vipper op mod nordvest og trækker udsigten mod de høje vindmøller ind i det store udstillingsrum. Hovedindgangen deler naturligt centeret i et besøgsområde og en forskningsdel, drevet af Danmarks Tekniske Universitet. Centeret er opbygget af rationelle rammer af træspær, beklædt med fiberline, dvs. en delvist translucent overflade, der betoner testcenterets horisontalitet – særligt i de mørke timer.

Kunstnersammenslutningen Vrå-udstillingen viser i år sin udstilling nr. 77. Vrå-udstillingen er Danmarks næststørste kunstnersammenslutning, og vanen tro udstiller en lang række af landets mest anerkendte kunstnere og arkitekter side om side på en udstilling, der er præget af mange kunstneriske udtryk og et højt fagligt niveau. Udstillingen kan ses frem til den 25. august i Kunstbygningen i Vrå.

www.kunstbygningenvraa.dk
Se projekt