22. september 2022

Analyse giver bud på fremtidens herberger

Cubo har sammen med rådgiverfirmaet Carlberg udarbejdet analysen ‘Fremtidens Herberger’, hvor vi skitserer hvordan herbergerne også i fremtiden kan bidrage til arbejdet med at nedbringe antallet af hjemløse mennesker ud fra Housing First principper:

  • Et design som fremmer borgernes velbefindende
  • Et design som fremmer borgernes værdighed og empowerment
  • Et design som skaber sikkerhed for både borgere og medarbejdere
  • Et design som understøtter det socialfaglige arbejde med gode overgange

Analysen udfolder tre cases med forskellige scenarier i henholdsvis Aalborg, Aarhus og Sønderborg og peger på, at herbergernes kernerolle fremover skal være:

Kontaktsteder
Fremtidens herberger skal være kontaktsteder, hvor borgerne kan få støtte og hjælp.

Overgangsboliger
Fremtidens herberger skal omfatte selvstændige overgangsboliger med eget bad og køkken.

Bostøtte
Fremtidens herberger skal bidrage med den rette sociale bostøtte og efterforsorg, som kan støtte borgeren i overgangen til egen bolig.

Analysen skal ses i sammenhæng med den nationale hjemløsereform og er blevet til i tæt samarbejde med Kirkens Korshær, Realdania, Den Obelske Familiefond og Hjem til Alle.

Læs mere om arbejdet og download den fulde rapport på Kirkens Korshærs hjemmeside


Med Housing First får mennesket i hjemløshed et permanent sted at bo – med det samme – og uden betingelser. Housing First bygger på en grundlæggende tro på, at selvom man har komplekse sociale problemer, misbrug og psykiske sårbarhed inde på livet, så kan man få det bedre og få styrket sin livskvalitet. Derfor skal der sammen med en bolig gives individuel støtte, der bygger på principper om selvbestemmelse, aktiv involvering og har fokus på, hvad det enkelte menneske ønsker og drømmer om.