11. september 2017

Åbning af Besøgscenter Østerild

Energi- forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt har klippet den røde snor til Vindmølle-centret i Østerilds besøgscenter, der fortæller om det spændende arbejde, som foregår inden for vindenergi i Danmark.

Besøgs- og Driftscenteret ved Østerild er en lille del af denne store fortælling om hvordan vi løser vores energibehov på en klimatisk skånsom måde så vi netop kan forlade Jorden både med god samvittighed og, nok vigtigere, at vi giver de nye generationer viden og erfaring med på rejsen ind i fremtiden.

Det bliver Besøgscenterets opgave at kommunikere og formidle de avancerede og ambitiøse mål for vindkraftteknologien, men også at fortælle disse historier i et ‘lærende hus’ således at de vigtige sammenhænge fremstår pædagogisk berigende for den besøgende. I den sammenhæng bliver den fysiske ramme naturligvis meget vigtig.

Besøgs- og Driftscenteret fremstår som en attraktion for besøgende og turister samt som en inspirerende og effektiv ramme for de, der arbejder med testcentret, og deres professionelle gæster. Bæredygtighed skal også erfares i et kvalitetsbetonet byggeri og arkitekturen afspejler, at man ikke blot befinder sig blandt teknologi og ingeniørkunst i verdensklasse og i et vellykket naturgenopretningsprojekt, men også at bygningskunsten, rammen for formidlingen, er en del af helhedens historier.

IMG_1851

Human teknologi som arkitektonisk udtryk

Besøgs- og Driftscenteret spiller videre på møllernes teknologiske karakter, indføjer sig skånsomt i naturen og formår samtidig, gennem dets materialeholdning, at tilføre en sanselig menneskelighed til bygningsudtrykket. Som en let hævet, markant længebygning, der kun punktvis berører terrænet, rummer Centeret i sin umiddelbart stramme form både rum til udstilling såvel som kontorer og værksteder til forskerne hos DTU.

Se flere billeder og læs mere om projektet