5. september 2016

Østerild plantage
Første spadestik

I Østerild plantage tog Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen det første spadestik til det kommende besøgs- og Driftcenter, der placeres i forbindelse med Danmarks Nationale Testcenter for store vindmøller.

Det bliver Besøgscenterets opgave at kommunikere og formidle de avancerede og ambitiøse mål for vindkraftteknologien, men også at fortælle disse historier i et lærende hus således, at de vigtige sammen hænge fremstår pædagogisk berigende for den besøgende. Det kommende Besøgs- og Driftscenteret bliver en attraktion for besøgende og turister samt som en inspirerende og effektiv ramme for de, der arbejder med testcentret, og deres professionelle gæster.

Som en let hævet, markant længebygning, der kun punktvis berører terrænet, rummer centeret i sin umiddelbart stramme form alligevel mulighed for at tage hensyn til eksisterende træer i det indskudte haverum. Længestrukturen opleves transparent med den primære udsigt orienteret mod nord og vest, hvor testcentrets ude-aktiviteter finder sted og som en gestus for møllernes majestætiske fremtoning hæver bygningens nordvestlige hjørne sig op som en langstrakt krumning i taglinjen og giver formidlingsrummet optimale udsigtsforhold mod møllerne.

Der forventes indvielse i forsommeren 2017.

Se projekt