jyllandsgaarden-nedtonet

Tegnestuen

Cubo blev stiftet i 1992 af arkitekterne Peter Dalsgaard, Bo Lautrup, Lars Juel Thiis og Ib Valdemar på basis af en række vundne arkitektkonkurrencer.
Konkurrencevirksomheden er det drivende udviklingsparameter for Cubo idet konkurrencer insisterer på nytænkning, tvinger kreativiteten frem og udnytter samtidig konkurrencens skærpende moment.
Opgavetyperne fokuserer på Sundheds-, Uddannelse- og Kulturbyggeri i den offentlige sektor og medarbejderstaben er støt vokset til p.t. 65 medarbejdere. Kultursamfundets attraktioner har nødvendiggjort byggeri, der tilgodeser både tilgængelighed, bæredygtighed og fleksibilitet i den arkitektoniske løsning. Projektet til Nyborg Slots omdannelse, den nye adgangsbygning til Den Gamle By i Aarhus og en større transformation af Fængslet, Horsens store kulturhus, er Cubos seneste svar på opgaven. De mange konkurrencer har bragt Cubo ud i alle landets kroge og i de senere år også Norge, hvor Højskolen i Bergen, indviet i 2014, det store fakultet for Life Science ved Oslo Universitet og kontorbyggeri for Entra i Oslo bymidte er nye referencer.
Cubo’s fokus er en rodfæstet tro på lokale omstændigheder i det enkelte projekt. Bygherrens særlige funktionelle krav eller grundens specielle potentiale skal altid vise sig i de arkitektoniske kvaliteter. Ethvert byggeri er unikt og de givne vilkår og problemfelter ser Cubo som nødvendige benspænd for en original kreativ løsning. Cubo er optaget af at udtrykke tidens teknologiske muligheder samtidig med, at respekten for håndværkets tradition søges afspejlet i nye bygningsanlæg.
Cubo bor centralt i Aarhus i ›Jyllandsgården‹, en transformeret industrihal, oprindeligt bygget til Jyllands-Postens trykkeri. I den smukke port mod Frederiksgade kan endnu ses historiske avisforsider. Hallen blev i 70’erne konverteret til diskotek og et spillested for ny musik, og de gamle betonkonstruktioner har dannet ramme om koncerter med for eksempel Pink Floyd, Huey Lewis og Yardbirds.
Vi har med andre ord indrettet vores tegnestue i et hus med ›sjæl‹ – vel vidende, at den slags forpligter…
Cubo partnere portræt
Cubo indehaves i dag af Peter Dalsgaard, Bo Lautrup, Lars Juel Thiis, Per Ravn, Rune Riis, Sune Nielsen, Søren Marxen og Torben Schytt.
Indehaverne fungerer både som censorer og undervisere på arkitektskolerne i København og Aarhus samt på Aalborg Universitets Ingeniøruddannelse og som dommere ved arkitektkonkurrencer.
CUBO_DSC_6353
CUBO_DSC_6541
CUBO_DSC_6606

Konkurrencer vundet

2003

2002

2001

1998

  • Fremtidens parcelhus i Randers
  • Fremtidens parcelhus i Vejle
  • Forskningscenter i Hørsholm

1997

  • Kulturhus og bibliotek i Ledøje-Smørum kommune
  • Udvidelse Syddansk Universitet Odense
  • Multihus og bibliotek i Vamdrup

1996

1991

  • Fremtidens Boliger for Ældre i Glostrup
  • Indstillet til opførelse Fremtidens Fleksible Boliger i Slagelse
  • Engholm Kirke i Allerød

1989