Augustenborg Slot

Hovedbygningen på Augustenborg Slot renoveres og ombygges til 300 funktionelle og fleksible kontorarbejdspladser. Bygningens symmetriske opbygning omkring gårdspladsen udgør en unik ramme for de kommende brugere fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Slottets klassiske, enkle og stilrene udtryk søges bevaret, og integrationen af moderne installationer som f.eks. ventilation, el-installationer og elevatorer gennemføres med stor respekt for rummenes æstetik og det fredede slots samlede kvaliteter.
Udgangspunktet er, at de eksisterende fysiske rammer i størst muligt omfang forbliver intakte, og samtidig klargøres til den nye funktion som kontorarbejdsplads ved at tilføje få nye elementer. De to hovedtrapper restaureres, der opsættes ny belysning og der lægges nye, slidstærke gulvtæpper. Der etableres tekøkkener, fælles opholds- og møderum, nye toiletter, samt i alt 27 åbne, flerbruger kontorrum. Der bruges gedigne og holdbare materialer overalt. Designmæssigt er der valgt messing til bl.a. riste til ventilation, i boksene til el udtag i gulvet og til skiltning, ligesom messing vil gå igen i mange af de øvrige, nye bygningselementer.
Augustenborg Slot er bygget fra 1770-76 og har senest været anvendt som blandt andet psykiatrisk hospital. Slottet er fredet, og ombygningsarbejdet udføres derfor efter en godkendt plan fra Slots- og Kulturstyrelsen.
Kort
BYGHERRE
Bygningsstyrelsen
BRUGER
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
ARKITEKT
Cubo
INGENIØR
Niras
PROJEKTSTADE
Indflytning fra 2017,
Slut aflevering 3. januar 2019
BRUTTOAREAL
4.760 m² ombyg/renovering
TOTALENTREPRENØR
Hansson & Knudsen
KUNSTNERISK UDSMYKNING
Lars Lundehave Hansen