12. januar 2018
IMG_6570_hammel_spadestik

1. spadestik for Trygfondens Familiehus i Hammel

Hammel Neurocenter og Trygfonden markerede fredag d. 12. januar 1. spadestik for 8 nye familieboliger i tilknytning til Neurocenteret.
De 8 nye familieboliger med tilhørende fællesfaciliteter skal sikre familier med indlagte børn gode fysiske rammer.
Rammer hvor de kan bo tæt på deres barn og samtidig opretholde en hverdag med samvær, afslapning og leg.
Og måske trække på erfaringer fra andre familier i en tilsvarende situation.

Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, Trygfondens underdirektør Trine Heidemann og Region Midts 1. næstformand Hanne Roed fortalte om husets tilblivelse.
Hvorefter Dinna Nelander Jensen, der er indlagt på Neurocenteret, bistod Hanne Roed med 1. spadestik